NOT KNOWN FACTUAL STATEMENTS ABOUT SLOT1234

Not known Factual Statements About slot1234

Not known Factual Statements About slot1234

Blog Article

Het staat de Speler vrij om de Overeenkomst op te slaan of af te drukken, op voorwaarde deze niet te wijzigen.

De Speler verklaart kennis te hebben genomen en gaat ermee akkoord dat deze gegevens worden overgedragen, conform de wettelijke voorschriften en het Privacybeleid van 711 BV.

711 BV zal alle redelijke maatregelen treffen om storingen te voorkomen, in zoverre zij daarvoor aansprakelijk is. De inzet van de Speler wordt teruggestort in geval van een storing of incident waardoor het spel niet kan worden voortgezet.

In het geval van een klacht van een Speler about de niet-beschikbaarheid van de Internet site of een spel, behoudt 711 BV zich het recht voor om een schermafdruk te eisen, zonder dat dit verzoek 711 BV aansprakelijk maakt.

De Speler erkent dat 711 BV op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt doorway de toegang tot of het browsen op de Sites van derden. 711 BV verbindt zich ertoe om websites van derden te verwijderen waarvan de onrechtmatige aard op enige wijze onder de aandacht van 711 BV is gebracht, fulfilled name via een eenvoudige klacht bij de Klantenservice.

711 BV behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst, achieved inbegrip van de spelregels, te wijzigen, aan te passen en/of bij te werken.

Aarzel niet om Get in touch with fulfilled ons op te nemen through chat, telefoon of e-mail. Wil je meer weten around verantwoord spelen? Lees dan zeker meer op onze verantwoord spelen pagina of lees kort ons matter in deze tekst over verantwoord spelen.

De Speler verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken van de betalingsmiddelen of het Spelersaccount van een andere Speler, zelfs niet als deze persoon daarmee instemt.

Wij geven jou een ruim spelaanbod in zowel On line casino als live On line casino. 711 biedt jou naast het ruime spelaanbod nog veel meer aan. Wij streven naar de beste help, de snelste en betrouwbaarste uitbetalingen en prachtige bonussen en promoties.

De Speler machtigt hierbij 711 BV om op het Spelersaccount alle bedragen die de Speler 10 onrechte heeft ontvangen als gevolg van fraude of een storing op de Web site of de spelen, te innen.

De Speler verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken slotxo van de betalingsmiddelen of het Spelersaccount van een andere Speler, zelfs niet als deze persoon daarmee instemt.

In het geval van verlies, diefstal of het vergeten van de identificatiegegevens, moet de Speler Get hold of opnemen met de Klantenservice. 711 BV zal alle nodige maatregelen treffen om de Speler opnieuw toegang te verlenen tot zijn account, na verificatie van zijn identiteit.

Ons doel is om je een leuke en betrouwbare, maar vooral verantwoorde gokomgeving aan te bieden. Gok fulfilled mate en speel voor het plezier!

De Speler is zich ervan bewust dat de toegang tot de Internet site en de spelen tijdelijk kan worden onderbroken of verhinderd, bijvoorbeeld vanwege onderhoud, upgrades en/of het actualiseren van de Website of de spelen of het herstellen hiervan als gevolg van omstandigheden die buiten de controle vallen van 711 BV.

Report this page